کارگاه آموزشی اصول تغذیه

 

عنوان دوره

مدرس

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

ثبت نام آنلاین

اصول تغذیه قبل و بعد از مسابقه

جمیل محمدنیا

پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

۱۶:۳۰ الی ۱۸

دوره برگزار شد

 

 

رویداد جزئیات
اسپانسر ها
سبد خرید