مسئولیت های مدنی و کیفری در ورزشی

 

عنوان دوره

مدرس

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

ثبت نام آنلاین

مسئولیت های مدنی و کیفری در ورزشی

مهران معماری

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

۱۹ الی ۲۰:۳۰

دوره برگزار شد

 

 

رویداد جزئیات
اسپانسر ها
برچسب ها
سبد خرید