هوش هیجانی در بازی و ورزش کودکان و نوجوانان

عنوان دوره

مدرس

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

ثبت نام آنلاین

هوش هیجانی در بازی و ورزش کودکان و نوجوانان

محمود صفی آبادی

یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

۱۶ الی ۱۸

دوره برگزار شد

 

رویداد جزئیات
اسپانسر ها
برچسب ها
سبد خرید