کارگاه آموزشی عکاسی ورزشی

 

عنوان دوره

مدرسین

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

ثبت نام آنلاین

کارگاه آموزشی عکاسی ورزشی

فرشاد عباسی

سجاد ایمانیان

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

۱۶ الی ۱۸:۳۰

دوره برگزار شد

 

 

رویداد جزئیات
اسپانسر ها
برچسب ها
سبد خرید