کارگاه آموزشی کمک های اولیه در آسیب های ورزشی

 

عنوان دوره

مدرس

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

ثبت نام آنلاین

کارگاه آموزشی کمک های اولیه در آسیب های ورزشی

ندا قاسمی

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

۱۶:۳۰ الی ۱۸

دوره برگزار شد

 

رویداد جزئیات
اسپانسر ها
برچسب ها
سبد خرید